පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය ලේකම් කාර්යාල සුභාෂි ශාලාවේ දී

2018.11.29 (බ්‍රහස්පතින්දා)

පෙ.ව.09.00

 

புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

புத்தளம் பிரதேச  செயலகம் சுபாஷி மண்டபம்

2018.11.29 (வியாழக்கிழமை)

மு.ப. 09.00

 

North western provincial pension day celebration 
2018.10.08

43515613 535846773544286 3141379367087636480 n

committee meeting1කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු මස 17 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු ජාතික සහජීවන හා සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මැතිතුමා හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආචාර්ය ඇන්ජලෝ ශ්‍රවණාගාරයේදී (මිලෝදා ආයතනය) පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

In our Puttalam District Secretariat Complex we introduced digitized touch citizen charter system for public convinience. It can accessible thorugh three of languagestouch screen pos system 500x500

dengue preventing1ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීමක් 2017.06.21 වන දින කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුජුබර් රහුමාන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.මේ සඳහා පොලීසිය, දේශපාලන නායකයින්, ප්‍රජා සංවිධාන, ග්‍රාම නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහභාගී විය.

News & Events

28
Nov2018
පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය  /  புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය / புத்தளம் பிரதேச கலை இலக்கிய பெருவிழா

පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය පුත්තලම ප්‍රාදේශී්‍ය...

11
Oct2018
North western provincial pension day celebration  2018.10.08

North western provincial pension day celebration 2018.10.08

North western provincial pension day celebration 2018.10.08

Scroll To Top